Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesülete


Noe logó

I. TAVASZI TALÁLKOZÓ

1998. április 23. Gödöllő

I Tavaszi találkozó - Gödöllő

Tanácskozás a Néphagyományőrző Óvodai Programról

 

A programválasztás küszöbén - Villányi Györgyné tudományos főmunkatárs, OKI

A minősített Néphagyományőrző Óvodai Program bemutatása - Faust Dezsőné óvodavezető, programszerző, Gödöllői Agrártudományi Egyetem Óvoda veztője

A néphagyományőrzés óvodai gyakorlata egy szülő szemével - Baranyai Gizella szülő, ATE Óvoda

Néphagyományőrzés óvodai alapokkal az alsó tagozatban - Drippey Márta tanítónő, Gödöllő, Damjanich János Általános Iskola

A néphagyományőrzés jelentősége a vajdasági óvodákban - Szőke Anna, a Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Szövetségének elnöke, Kishegyes

Kapcsolódó programok: Óvodalátogatás, gyermek alkotások kiállításának megtekintése, szakmai könyvek vására, a Királyi Kastély megtekintése.

noe logó

II. TAVASZI TALÁLKOZÓ

2000. május 18. Gödöllő

Óvodai nevelési programok a minőségbiztosítás jegyében

Minőségbiztosítás az óvodában - Gombosné Suba Júlia, óvodavezető Gödöllő

A minőségbiztosítás a Néphagyományőrző Óvodai Programban - Faust Dezsőné programszerző, közoktatási szakértő

Óvodák bemutatkozásai:

Helyzetkép a szlovákiai óvodákról - Vankó Terézia óvodavezető, Szlovákia, Deáki

A népi kultúra értékei megváltozott körülmények között is élhetnek - Papp Kornélia óvodavezető helyettes, Szentendre

Hagyományőrzés óvodánkban – népi kismesterségek -Kovács Lászlóné óvónő, Sárospatak

A jeles napok óvodánk életében

Élő néphagyomány Cigándon - Molnár Lászlóné óvodavezető, Buják Téglás Dezsőné óvodavezető, Cigánd

Mindennapi hagyományok Dorogon - Horváth Mihályné óvodavezető, Dorog

Kapcsolódó programok: óvodalátogatás, gyermekalkotások kiállítása, a Királyi Kastély látogatása.

III. TAVASZI TALÁLKOZÓ

2001. április 20. Szentendre

Énekes játékok, hagyományok

Szentendrei óvodások játékcsokra - Bimbóu.-i Villasori, Püspökmajor ltp.-i óvodák

Fuszujka óvónői mesejátszó-kör játéka

Néphagyományőrzés az óvodában - Barsi Ernő népzenekutató

A zenei képességfejlesztés komplexitása - Zadravecz Teréz óvónő, programszerző, Gödöllő, Agrártudományi Egyetem, Óvoda

Énekes játékok az évszakok, az ünnepek jegyében - Demblovszkyné Szabó Judit óvodavezető, Sárospatak

Kishegyesi gyermekdalok, mondókák - Szőke Anna, a Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Szövetségének elnöke, Kishegyes

A Szentendrei Szabadtéri Múzeum bemutatása - Kustánné Hegyi Füstös Ilona múzeumpedagógus, Szentendre

Kapcsolódó programok: a helyszínen gyermek- és felnőtt alkotásokból rendezett kiállítás, szakkönyv- és játék vásár, a Püspökmajor ltp-i óvoda látogatása.

neologo

IV. TAVASZI TALÁLKOZÓ

2002. április 19-20. Sárospatak - Cigánd

az irodalmi nevelés helye a néphagyományőrzésben

Sárospatak /1. nap/

Óvodások tavaszi köszöntője

A népköltészet kincsei a kisgyermek világában - Láposi Terka néprajzkutató, játszóház vezető, Debrecen, Vojtina Bábszínház

„Elgyöngült gyökerekről a dráma harmatcseppjeivel erős virágot növelni…” - Szentirmai László docens, Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kara, Sárospatak

Hamuban sült pogácsa… - Kóka Rozália mesemondó, a Népművészet Mestere

Kapcsolódó programok: ismerkedés a város történelmi nevezetességeivel, óvodalátogatás, gyermekalkotások kiállítása.

Szekcióülések: a mondókák, a mesék, a dramatizálás, a bábjáték területén, videofilm elemzések.

Közös vacsora, a szentendrei óvónők bábjátéka után, cigándi citeramuzsika kíséretében.

Cigánd /2. nap/

Zöldág járás - A cigándi óvodások köszöntő tavaszi játéka

A néphagyományőrzésbe ágyazott irodalmi nevelés hatása az anyanyelvre - Faust Dezsőné Brunszvik Teréz-díjas óvónő

Cigándi fonójáték - A cigándi óvoda testületének és szüleinek játéka

Kapcsolódó programok: vásári hívogató, vásár az óvodában, a falumúzeum megtekintése, a helyi hagyományőrzők játéka, citeramuzsikás táncház.

„Lakodalmi ebéd” a helyi szokások és a házigazdák szíves kínálása szerint.

noe logó

V. TAVASZI TALÁLKOZÓ

2003. május 16-17. Jászszentlászló

A külsővilág megismerésére nevelés és a hagyományéltetés kapcsolata

1.nap

Óvodások tavaszébresztő játéka

A bennünket körülvevő tér - Láposi Terka néprajzkutató, játszóház vezető, látványtervező, Debrecen Vojtina Bábszínház

Hagyományok a mindennapi életben (növények, természetképek, időjós élővilág) - Kanczler Gyuláné dr. docens, ELTE Tanító- és Óvóképző Budapest

Kapcsolódó programok: óvodalátogatás Jászszentlászlón, Bugacon, séta a bugaci pusztán, kirándulás az Eördög tanyára (biogazdaság)

Közös vacsora, „Batyubongató padkaporos bál” a kézműves tanyán.

2. nap

A néphagyományok és a külsővilág megismerésére nevelés - Faust Dezsőné Brunszvik Teréz-díjas óvónő

Szekciókban: népi játékeszköz készítések, kismesterségek: növényi játékok a természet kincseiből, valamint korongozás nélküli agyagozás. Videofilmek megtekintése, elemzése.

Hozzászólások, fórum, közös bográcsos ebéd.

noe logó

VI. TAVASZI TALÁLKOZÓ
2004. április 23-24. Paks

mozgásos játékok a hagyomáyőrzés folyamatában

1. nap

Óvodások tavaszköszöntő és pünkösdölő játéka

Mozgásos játékok az óvodában - dr. Lázár Katalin tudományos főmunkatárs, MTA Zenetudományi Intézet

Bölcsőtől a bárkáig - Láposi Terka néprajzkutató, játszóház vezető, Debrecen, Vojtina Bábszínház

„Ki játszik ilyet?” Mozgásfejlesztés a néphagyományőrzésben - Papp Kornélia óvónő, Szentendre

Kapcsolódó programok: a helyszínen gyermekek alkotásai ból kiállítás, szakkönyv-, játék-, kézimunka vásár. Látogatás a paksi Gyermeksziget Óvodában és Németkéren. Ismerkedés a város nevezetességeivel: a Városi Múzeum, a Paksi Atomerőmű, a Sárgödör téri pincesor megtekintése.

Közös vacsora, a Magyarország Igazgyöngyei Egyesület népviseleti bemutatója és táncház.

2.nap

A Kalinkó citerazenekar játéka

A néphagyományőrző nevelés hatása a gyermeki mozgásra - Faust Dezsőné Brunszvik Teréz-díjas óvónő

Szekciókban: mozgásos játékok gyakorlása a cigándi és szentendrei óvónők közreműködésével. Videofilmek megtekintése, elemzése.

Zárszó, közös ebéd

noe logó

VII. TAVASZI TALÁLKOZÓ

2005. április 22 - 23. Szentes

a vizuális nevelés helye, szerepe az óvodai néphagyományápolásban

1.nap

Óvodások köszöntő játéka

Őskép – avagy a gyermek vizuális emlékezete és a népművészet - Láposi Terka néprajzkutató, játszóház vezető, Debrecen, Vojtina Bábszínház

A népi kultúra hagyományainak éltetése a vizuális, ábrázoló tevékenységek gyakorlatában - Faust Dezsőné Brunszvik Teréz-díjas óvónő

„Terülj, terülj asztalkám...” közös ebéd szentesi módra

Kapcsolódó programok: a helyszínen óvodások alkotásaiból kiállítás, szakkönyv-, játék-, kerámiavásár. A városban: a Koszta József Múzeum megtekintése, ismerkedés régi mesterségek művelőivel, látogatás egy fafaragó-, és egy bútorfestő kézműves mesternél. Óvodalátogatás, a vendégek csíramáléval kínálása. Szegváron a Malom és a Falumúzeum megtekintése.

Közös vacsora, néptánc bemutató, táncház.

2. nap

Kútágasra szállott a sas” szentesi óvónők dalcsokra

Szekciókban mesterkedések, foglalatosságok: gyékényezés, csuhézás, vesszőből játékok, szövések, gyöngyfűzés, szögnyomdázás turai módra. Jeles napok jelképkészítő díszítései: tojás-, mézeskalács-, gyertya. Videofilmek megtekintése, elemzése.

Mesekönyv, rajzfilm, gyermekközösség - Jankovics Marcell író, rajzfilmtervező

Határontúli vendégeink tájékoztatója - Szőke Anna, a Vajdasági Óvodapedagógusok Egyesületének elnöke, Kishegyes, Bunta Gyöngyi óvodavezető, Székelyudvarhely.

Zárszó, közös ebéd

noe logó

VIII. TAVASZI TALÁLKOZÓ

2006. április 21 - 22. Berettyóújfalu

dramatikus népi játékok a hagyományőrző óvodai nevelésben

1.nap

Óvodások keresztelő játéka

Dramatikus népszokások a mindennapokban és a jeles napokban - Keményffy Róbert néprajzkutató, docens, Debreceni Egyetem

„Kerek egy ég alatt, kerek isten fája…” – Gyermekjátékok az esztendő jeles napjaiban - Joób Árpád tanszékvezető, Nyíregyházi Főiskola

„Szíp kerekek forogjatok…” pünkösdölő játék óvodásokkal Láposi Terka játszóház vezetővel és társaival a debreceni Vojtina Bábszínházban

„Terülj, terülj asztalkám…”helyi ebéd

Népviseletbe öltöztetett babák kiállítása - A szakmai fórum résztvevői által hozott viseletek bemutatása

Kapcsolódó programok: a helyszínen óvodások alkotásainak kiállítása, játék-, szakkönyv-, kerámia-, és népzenei cd-k vására. Óvodalátogatás, a babakiállítás megtekintése. Este orgonakoncert a Református Templomban. A Debreceni Nagytemplomban rövid történelmi tájékoztatás.

Közös vacsora, táncház.

2. nap

A dramatikus népi játékok helye az óvodában - Faust Dezsőné Brunszvik Teréz-díjas óvónő

Szekciókban a keresztelő játékhoz kapcsolódó foglalatosságok: babakészítések: rongyból, csuhéból, csutkából, botbáb. Keresztelői gyertyamártás. Jeles napok szokásőrző játékainak gyakorlása. Videofilmek megtekintése, elemzése.

A Bihar néptánc csoport bemutatója

Zárszó, közös ebéd

noe logó

IX. TAVASZI TALÁLKOZÓ

2007. április 27-28 Tata

a néphagyományéltetés képességfejlesztő szerepe

 

További képek >>

1.nap

„Szita, szita péntek, vége van a télnek” A Fürdő úti óvodások tavaszi játéka

A néphagyomány éltetés, mint a képességfejlesztés eszköze - Faust Dezsőné Brunszvik Teréz-díjas óvónő

Meseház „Élet és halál vize” közös játék felnőttekkel - Écsi Gyöngyi népi énekes, mesemondó, Szlovákia

„Terülj, terülj asztalkám…” ebéd tatai módra

Kapcsolódó programok: a helyszínen szakkönyv-, játék-, és kerámia vásár, óvodások, valamint népművészek alkotásaiból kiállítás. A Fürdő Utcai Óvoda látogatása, a Tatai vár és Múzeum megtekintése, városnézés kisvonattal.

A Kistérségi Hagyományőrző Munkaközösség bemutatkozása

A Fürdő Utcai Óvoda óvodapedagógusainak meglepetés előadása

Közös vacsora, táncház

2. nap

Az átörökítés képessége – avagy tanulható-e a hagyományátadás - Gabnai Katalin drámapedagógus

Szekciókban képességfejlesztő foglalatosságok: kosárkafonás faalapra, gyékényezés, szövés szöges technikával. Játék-fűzérek Komárom megyéből, népi játékok gyakorlása. Videofilmek megtekintése, elemzése.

Fórum

Meghívás Székelyudvarhelyre, az erdélyi óvónők hagyományőrző találkozójára. Blénessy Jolán óvónő és Bunta Gyöngyi óvodavezető vőfélybotot ad át a meghívás jelképeként.

Zárszó, közös ebéd.

I. teréz napi találkozó

2004.Szentendre - (Néprajzi Múzeum)

Tárlatvezetés a múzeum tájegységeiben

Óvodások játékai:

„Jár a malom jár…”

„Lipem lopom a szőlőt…”

A játékokat a Püspökmajor lakótelepi és a Bimbó úti óvodásokkal Papp Kornélia és Szigethyné Ildikó óvó nénik játszották.

Petrás Márta moldvai csángó énekes, keramikus bemutatkozása

Bardócz Éva és Kustánné Hegyi Füstös Ilona múzeumpedagógusok tájékoztatója a Skanzen lehetőségeiről

Táncház a Téka együttessel

Népi étek: kenyérlángos ebéd

Kismesterségek, kézműveskedések: madárijesztő-, ivóedény-, csigacsinálás (házi tészta), zúzoló készítés, só liszt gyurmázás és játék a Ládafia műhelyben.

II. teréz napi találkozó

2005. Szentendre - Szabadtéri néprajzi múzeum

Ismerkedés a Dél Dunántúli tájegységgel tárlatvezető kíséretében

„De már ősszel számadáskor…” Dömötör napi állatbehajtós játék - A Püspökmajor lakótelepi és a Bimbó úti óvodásokkal Papp Kornélia, Szigethyné Ildikó óvó nénik játszottak.

Juhászbál a Dunazúg Együttes muzsikájára 

Népi étek: pásztorétel ebédre a Kisbodaki pajtában

A Szentendrei hagyományéltető Óvónők Filibili népdalkörének dalcsokra

Kismesterségek, kézműveskedések:

fonás guzsalyról, gyapjúbárány és farkas készítés, kőre nemezelés, karkötő, nyaklánc-nemezelés, nádsíp, agyagsíp készítés

III. teréz napi találkozó

2006. Szentendre - Szabadtéri néprajzi múzeum

Tájékoztató a Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesülete által alapított Néphagyomány-éltetés az óvodában c. 60 órás akkreditált képzés helyzetéről, indítási lehetőségeiről - Faust Dezsőné az egyesület alelnöke

A „Szájról szájra, kézről kézre” c. könyv 2. kötetének bemutatása - Vízi Péter könyvkiadó

Vásári játék a Felföldi Mezőváros Tájegységének vásári főterén. A játékokat a Püspökmajor lakótelepi és a Bimbó úti óvodásokkal játszották: Papp Kornélia, Szigethy Miklósné óvó nénik

A debreceni Szeredás Együttes vásári bábkomédiája

Hagyományos vásár a város hagyományéltető óvónőinek, gyermekeinek kézműves alkotásaiból, portékáiból

Népi étek: vásári falatok a pecsenyesütőnél

Kismesterségek, kézműveskedések: vásári portékák készítése, tükrös szív, mézes huszár, kürtőskalács, körtemuzsika, mártott gyertya, fakard, csúzli, zajkeltők, babák készítése, kaleidoszkóp.

Útravaló: közös éneklés a Felső Tisza-vidéki mándi református templomban.

2007. hajóval a dunán

Budapest – Visegrád

A hajón:

Hajnaloz, köszöntő – közös éneklés

 

Kodály Zoltán és a gyermekdalok

Budai Ilona népdalénekes

Történelmi alakjaink, legendáink a néphagyományok tükrében

Láposi Terka néprajzkutató, látványtervező, Debrecen, Vojtina Bábszínház

Vendégeknek a fátylas koronák átadása

A visegrádi Alsóvárban (Salamon torony):

„Rózsa vagy, rózsa vagy még annál is szebb vagy…”

Szentendrei óvodások játéka, óvó nénik: Papp Kornélia, Szigethy Miklósné

Népi étek: cipócska osztás a várudvarban

Ismerkedés a Királyi Palotával

A hajón:

Kismesterségek, foglalatosságok: csuhérózsa készítés, kavics-, réz-, gyöngyékszer varázslás: gyöngyékszer fűzés, ékszeres faládika festés, lovagi öltözék összeállítása, pajzsok, kardok készítése.

Ügyeskedés közben: vásárlási lehetőségek: szakkönyvek, cserepes virágok, „fabatka”

Dr Szőke Anna köszöntése, Budai Ilona és a résztvevők énekével.

Elköszönés közös énekléssel.

 

Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesülete

2008. Pécs

X. Tavaszi Találkozó

A találkozó témája: A néphagyomány –éltetés értéknövelő hatása, az óvodai nevelésben.

Házigazda: Babocsánné Katona Ágnes óvodavezető és a Rácvárosi Óvoda testülete

 

Előadók: Dr. Andrásfalvy Bertalan, néprajzkutató,

                Berecz András, népi mese- és énekmondó,

Sebő Ferenc népzenekutató,

Faust Dezsőné Brunszvik Teréz díjas óvodapedagógus

Kapcsolódó programok:

Pécs nevezetességeinek megtekintése,

 Zengővárkonyban Múzeumlátogatások.

Szekciók foglalatosságai: természetes anyagokból játékeszköz készítések.

A közgyűlés első alkalommal adományozta az általa alapított kiemelkedő címet.

Néphagyományőrző Mester Óvoda cím elnyerték az alábbi óvodák testületei:

Cigánd, Jászszentlászló, Szentendre Bimbó úti Tagóvoda.

 

2009. Cigánd

XI. Tavaszi Találkozó

A találkozó témája: Az óvodapedagógus a néphagyomány éltető nevelőmunkában

Házigazda: Téglás Dezsőné óvodavezető, és óvodai testülete

 

Előadók: Dr. Szőke Anna óvodapedagógus,

Dr. Keményfi Róbert néprajzkutató

Hintalan László János gyermekjáték-gyűjtő

 Faust Dezsőné, Brunszvik Teréz díjas /2000./ óvodapedagógus

Kapcsolódó programok:

                Széphalom, Kazinczy emlékcsarnok, Magyar Nyelv Múzeuma

Borsi /Szlovákia/ II. Rákóczi Ferenc szülőháza,

Karos, Nemzeti sírkert, honfoglaláskori kegyeleti emlékhely

Szekciók foglalatosságai: videófelvételek elemzése, citerázás, szalmavarázslat, madzagszövés, gyöngyfűzés, cigándi játékok

A közgyűlésen, a Néphagyományőrző Mester Óvoda címet elnyerte:

                Tata, Fürdő utcai Óvoda testülete

 

2010 Miskolc

XII. Tavaszi találkozó

A találkozó témája: A magyar népzene sajátosságai.

Házigazda: Gulyás Edit Óvodavezető és a Szinva-Népkerti Óvoda testülete

 

Előadók: Ifj. Csoóri Sándor népzenész

Hintalan László János gyerekjáték gyűjtő, zenetanár

Béres János furulyaművész

Csasztvan András Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület elnöke

A 20 éves Magyar Duda Zenekar bemutatkozása

Kapcsolódó programok: A város nevezetességeinek megtekintése,

  Kárpátmedence népviseleteiből kiállítás megtekintése,

  a Diósgyőri Vár látogatása.

Szekciók foglalatosságai: videó felvételek elemzése, táncos mozgás, borsodi gyermekjátékok, játékhangszerek, zajkeltők készítése.

 

2011. Verőce

XIII. Tavaszi Találkozó

A találkozó témája:

A pedagógus szerepe a kisgyermekkori néphagyomány éltetésben. /Bölcsőde-óvoda-iskola/

Házigazda: Rietzl Erika Óvodavezető és a Géza Fejedelem Általános Iskola Óvoda Bölcsőde testülete

 

Előadók: Dr. Tátrai Zsuzsanna, néprajzkutató,

                Dr. Bagdy Emőke pszichológus,

Bölcsőde – óvoda – iskola :Lázár Enikő Ének-zene tanár Szentendre,

      Szigethy Miklósné óvodavezető, Szentendre,

      Szegedi Zsoltné bölcsődevezető,

       Baksa Brigitta tanítónő

Kapcsolódó programok: A település és Vác nevezetességeinek megtekintése.

Szekciók foglalatosságai: Videó felvételek elemzése, Ahogy a gyerekek járják…/moldvai táncok/, Játékeszközök természetes anyagokból.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Őszi találkozók

 

2008. Szentendre

V. Teréz napi Találkozó

A találkozó témája: Zsipp-zsupp kenderzsupp… Kendervetéstől, a csercsés rokolyáig.

Házigazda: Papp Kornélia vezetésével a SzÓNÉK

 

Előadók: Navratil Andrea mesemondó,

Gombos Bea

Bimbó Úti tagóvoda óvodásai, Szigethy Miklósné vezetésével.

Kapcsolódó programok: Tárlatvezetővel látogatás a skanzenben, a lápi ház takácsműhelyébe, a nagykőrösi kékfestő műhelybe, és a nyírádi Házba.

Szekciók foglalatosságai: játékkészítések: kendermag baba, kenderkóc baba, kötélverés, fonal és kendervászon- festés, sámánszövés, ötujjas fonások, szappanfőzés.

 

2009. Szentendre

VI. Teréz-napi Találkozó

A találkozó témája: Kukoricafosztás.  A dolgos hétköznapok tevékenységei.

Házigazda: Papp Kornélia, Brunszvik Teréz díjas óvodapedagógus /2009./ és a SzÓNÉK.

Előadók: Sebestyén István mesemondó

Rigó Erika tanítónő

Bimbó utcai óvodások Szigethy Miklósné óvodavezető vezetésével.

Szekciók foglalatosságai: játékeszközök készítése. kukoricával tömött zokni-liba, csuhé játékok: pólyás, madárka, kórémadár…

 

2010. Szentendre

VII. Teréz-napi Találkozó

A találkozó témája: Tollfosztóban voltam az este… Asszonyok, lányok társas munkája.

Házigazda: Papp Kornélia Brunszvik Teréz díjas Óvodapedagógus és a SzÓNÉK

 

Előadók: Szvorák Kati népdalénekes

                 Bimbó utcai óvodások Szigethy Miklósné vezetésével.

                Kapcsolódó programok: Látogatás az Észak Magyarországi tájegységben

Szekciók foglalatosságai: könyvjelző lúdtollal, tintával, krumplipuska, tollszár, síp, kenőtoll készítése…

 

2011. Szentendre

VIII: Teréz-napi Találkozó

A találkozó témája: Az esztendő. Jubileumi összeállítás, a 20 éves SzÓNÉK népszokásőrző játékaiból.

Házigazda: Papp Kornélia Brunszvik Teréz díjas óvodapedagógus és a SzÓNÉK

Előadók: Harcsa Tíborné, Óvodapedagógus /Martonvásár/ Emlékezzünk Brunszvik Terézre

Szentendre Város hagyomány-éltető óvodáscsoportjai és óvónői

 Kerek istenfája… népszokások az évkörben

Szekciók foglalatosságai: kapcsolódó kézműveskedések.

Az egyesület elnökségének felterjesztésére, a jubiláló szakmai közösség,

MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVÉL kitüntetésben részesült, amelynek ünnepélyes átadására a szakmai napon került sor.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RÓLUNK:

 

FELHÍVÁS

Mi, a Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesülete és a Szentendrei Óvodapedagógusok Néphagyományt Éltető Közössége az alábbi javaslattal fordulunk Óvodapedagógus Társainkhoz. Legyen minden évben:

ÓVODAPEDAGÓGUSOK NAPJA

Mottó: „Másokat jóra bírni példa és tett által.” (Brunszvik Teréz)

2011-ben lesz első kisdedóvó alapítónk Brunszvik Teréz halálának 150. évfordulója. Visszatekintve, megemlékezéseink legtöbbször a jubileumi évfordulókhoz kapcsolódnak (születés, óvodaalapítás, képzésalapítás, stb.), s ezek is helyenként, alkalmanként változó szinten szerveződtek.

Mi, gyermekeket nevelők, tiszteljük meg Brunszvik Teréz szellemiségét, munkásságát „hagyatékát”, azzal, hogy emlékére egy napot e nemes „szakma” művelőinek napjává választunk.

Javasolt nap: október 15. TERÉZ NAP

(Egy kiadatlan naplója alapján tudjuk, hogy Brunszvik Teréz számára is a Teréz nap, mintegy számvetésre késztető nap volt). E napon, országszerte különböző rendezvények szervezésére kerülhetne sor: szakmai napok, neveléstörténeti konferenciák, megemlékezések neves pedagógusokról (helyiekről is), kiemelkedő munkát végzők méltó köszöntése, neveléstörténeti és más kulturális nevezetességek megtekintése, vetélkedők, s minden más, e naphoz méltó esemény.        

A felhívásunkat támogatók jelzéseit köszönettel fogadjuk az alábbi címen:

2103 Gödöllő, Egyetem tér 24. email: noe@invitel.hu

2010. július 27. (Brunszvik Teréz születésének 235. évfordulója). 

 

 

 


 
Honlapkészítés